eurobon.pl

Blog ogólnotematyczny

Jak zaprojektować halę produkcyjną
Dom i Ogród

Jak zaprojektować halę produkcyjną?

Hale produkcyjne od lat uznawane są za jedne z bardziej ergonomicznych, nowoczesnych i funkcjonalnych konstrukcji. Wynika to z faktu, że są projektowane na wymiar (indywidualne zamówienie klienta/firmy) z uwzględnieniem m.in. konkretnych potrzeb inwestora, rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości/powierzchni obiektu. Nic więc dziwnego, że całe przedsięwzięcie powinno być zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach.

Każda hala produkcyjna, która została w odpowiedni sposób zaprojektowana, daje możliwość posiadania nowoczesnego zakładu za rozsądne pieniądze. Charakteryzuje się wówczas nie tylko trwałością i wysoką jakością wykonania, ale także bardzo krótkim czasem budowy, co jak wiadomo dla wielu inwestorów ma kluczowe znaczenie. Dzięki tego typu obiektom zyskują oni odpowiednią przestrzeń dla pracowników oraz linii produkcyjnych (maszyn i sprzętów), wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Tego typu obiekty zazwyczaj wykonywane są na podstawie konstrukcji stalowych, które zostały przystosowane do modyfikacji. W ten sposób praktycznie każda hala produkcyjna w dowolnym momencie może być rozbudowana lub modyfikowana zgodnie z aktualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, co może mieć znaczny wpływ na rozwój prowadzonej działalności i stanie się bardziej konkurencyjnym na rynku.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę projektując hale produkcyjne

Aby inwestor mógł liczyć na obiekt spełniający jego wszelkie wymagania, a tym samym był w pełni użyteczny, w procesie jego projektowania należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników. Wyłącznie w ten sposób będzie możliwe stworzenie konstrukcji o określonych parametrach, która w pełni usatysfakcjonuje klienta.

Ze względu na to, że tego typu obiekty mogą się bardzo różnić, należy uwzględnić kilka bardzo istotnych kwestii takich jak np. przeznaczenie hali, rodzaj stosowanych maszyn lub linii produkcyjnych, wytyczenie poszczególnych stref tj. przestrzeni biurowej, zaplecza socjalnego oraz części magazynowej, rodzaju wykorzystanego oświetlenia i ogrzewania hali.

Hala produkcyjna – proces projektowania krok po kroku

Rozpoczęcie działań w zakresie projektowania produkcyjnych można podzielić na kilka kroków tj.:

 1. Plan architektoniczny i konstrukcyjny – czyli projekt dostosowany do potrzeb (na miarę)

Stworzenie planu architektonicznego obiektu, jakim w tym przypadku jest hala produkcyjna, powinno nastąpić jeszcze przed momentem zakupu działki. Opracowanie wspomnianej koncepcji z uwzględnieniem zagospodarowania przestrzennego, pozwoli na uzyskanie pełnego (przybliżonego) obrazu budowanego obiektu. W ten sposób sprawdzimy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy planowana wielkość hali (inwestycji) zmieści się na określonym terenie.

Ważne jest, aby taki projekt był dopasowany nie tylko do potrzeb, ale także możliwości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności oraz stosowanych maszyn i technologii w procesie produkcji. Pozwoli to na uniknięcie wielu niepotrzebnych kosztów zarówno podczas samej budowy, jak i późniejszej eksploatacji obiektu.

Na tym etapie dość często zachodzi konieczność przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntu. Wówczas projekt winien być dostosowany do otrzymanych wyników, co pozwoli na zaprojektowanie zarówno odpowiednich fundamentów, jak i konstrukcji hali.

 1. Lokalizacja inwestycji – czyli gdzie budować?

Bardzo ważną kwestią, o której nie wolno zapominać, w momencie przystępowania do projektowania takich konstrukcji jak hale produkcyjne, jest ich lokalizacja. Umiejscowienie takich obiektów ma duże znaczenie w codziennym funkcjonowaniu niejednego przedsiębiorstwa. Dlatego też tak ważne jest, aby projekt uwzględniał nie tylko warunki geologiczne, ale także inne kwestie związane m.in. z sąsiedztwem przyszłego obiektu produkcyjnego.

 1. Technologia budowy hali – czyli jak?

Hale produkcyjne powinny być również projektowane z uwzględnieniem rodzaju przyszłej konstrukcji, a dokładniej mówiąc, wyborze technologii jej budowy. Wspomniana decyzja w dużej mierze zależy od takich kwestii jak:

 • docelowe przeznaczenie hali,
 • rodzaj terenu i otoczenia, w którym będzie funkcjonować,
 • ewentualna rozbudowa obiektu w przyszłości,
 • rodzaj produkowanych wyrobów,
 • stopień obciążenia ogniowego.

Uwzględnienie powyższych czynników, pozwala na wybór optymalnego rodzaju konstrukcji uwzględniającego odpowiednią izolację, system oświetlenia, wentylacji i ogrzewania.

Ze względu na lekkość samej konstrukcji, a także szybkość jej budowy, największą popularnością cieszą się hale produkcyjne o konstrukcji stalowe. Niektórzy z inwestorów ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, a tym samym konieczność spełnienia podwyższonych wymogów ochrony przeciwpożarowej, decydują się na konstrukcje hybrydowe (mieszane). Zakładają one połączenie elementów stalowych i żelbetonowych.

 1. Termin budowy hali – czyli kiedy?

Pora roku, w której odbywa się proces związany z budową stalowej hali produkcyjnej, nie ma większego znaczenia w przypadku trwałości tworzonej konstrukcji. Inaczej jest w momencie, gdy decydujemy się na inwestycje w hale murowane, w przypadku których nie ma możliwości przeprowadzenia niektórych (tzw. mokrych) prac w niskich temperaturach.

Dlaczego tak ważne jest wcześniejsze opracowanie/przygotowanie projektu hali produkcyjnej?

Opracowanie odpowiedniej koncepcji hali produkcyjnej, zgodnie z przedstawionymi wcześniej wymaganiami inwestora, odgrywa bardzo ważną rolę z dwóch powodów, tj.:

 • Po pierwsze – pozwala na odpowiednie zaplanowanie zbliżających się prac budowlanych.
 • Po drugie – daje możliwość otwarcia przed inwestorem potencjalnej drogi do ewentualnej modernizacji lub rozbudowy hali w przyszłości.

Nic więc dziwnego, że przygotowywany przez profesjonalne firmy projekt inwestycji pod halę produkcyjną, składa się z kilku, rzetelnie opracowanych projektów budowalnych, czyli:

 • konstrukcyjnego – uwzględnia realizowane w hali procesy produkcyjne i zawiera informacje na temat elementów wchodzących w skład obiektu oraz materiałów, z których powstanie,
 • architektonicznego – definiuje formę obiektu, uwzględniając przy tym wszelkie wytyczne, jakie są stawiane w przedmiotowym zakresie przez przepisy budowlane, dostarcza wiedzy na temat rozwiązań technicznych oraz rodzaju materiałów, które zostaną wykorzystane podczas budowy,
 • zagospodarowania terenu – skupia się na odpowiednim zaplanowaniu przestrzeni/obszaru wokół hali, określa potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego ze strony inwestycji, zestawia dane dotyczące specyfiki obiektu budowlanego,
 • instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych – prezentuje warunki rozprowadzenia sieci, przyłączenia mediów oraz instalacji do kluczowych miejsc obiektu, uwzględnia planowaną aparaturę zabezpieczającą, rozdzielczą i kontrolną,
 • oraz technologii związanej z procesem produkcji – tworzy się go w oparciu o seryjność wytwarzania wyrobów, ich rodzaj i złożoność oraz wielkość i racjonalizację produkcji.

Każdy z wyżej wymienionych projektów bierze pod uwagę kwestie związane z funkcją obiektu oraz rodzajem prowadzonych w nim działań przez inwestora. Przygotowanie takich opracowań, jest niezbędne do tego, aby móc wypełnić, a następnie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.