eurobon.pl

Blog ogólnotematyczny

faktoring
Biznes i Finanse

Powody, które sprawiają, że warto skorzystać z usług faktoringowych

Skorzystanie z faktoringu to oczywiście indywidualna decyzja każdego przedsiębiorcy. Mimo to, warto pamiętać o korzyściach, jakie może dać nam ta forma finansowania biznesu.

Dlaczego warto skorzystać z usług faktoringowych?

Faktoring to rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskuje na popularności wśród osób prowadzących działalność biznesową. Ze statystyk wynika, że na koniec 2022 roku z tej formy finansowania korzystało ponad dwadzieścia tysięcy przedsiębiorców, podczas gdy np. w 2020 roku było to ok. 18,4 tysiąca. Zastanówmy się zatem, dlaczego warto skorzystać z usług faktoringowych?

Faktoring – co to jest?

Istota faktoringu jako sposobu na finansowanie działalności biznesowej jest dość prosta. Mechanizm ten jest dość prosty i polega na tym, że firma „sprzedaje” swoje faktury instytucji finansowej (faktorowi), która w zamian za to przekazuje środki pomniejszone o przewidziane w umowie prowizje i odsetki. Finansowanie biznesu poprzez faktoring to relacja typu win-win – jest tak, ponieważ:

  • firma korzystająca (faktorant) w krótkim czasie uzyskuje środki, które pozwalają na pokrycie bieżących wydatków,

  • faktor otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek i prowizji.

Jest co najmniej kilka powodów, które sprawiają, że warto zastanowić się nad podpisaniem umowy z firmą oferującą faktoring. Poznaj je i przeczytaj nasz tekst.

Dlaczego warto skorzystać z usług faktoringowych przez internet?

Jak już wiesz, faktoring online pozwala na szybkie pozyskanie środków finansowych – co ważne, odbywa się to bez zbędnej zwłoki, dzięki czemu przedsiębiorca może szybko pozyskać kapitał pozwalający na porycie własnych zobowiązań. Zazwyczaj przedsiębiorca-faktorant może otrzymać środki w ciągu kilku dni, choć w niektórych przypadku możliwe jest pozyskanie gotówki nawet parę godzin po przesłaniu faktury.

To jeszcze nie wszystko. Warto bowiem pamiętać, że faktoring to rozwiązanie, które daje przedsiębiorcy wiele możliwości działania. Przykładowo, właściciel biznesu może – w zależności od swoich potrzeb – upłynnić jedną fakturę lub kilka/kilkanaście dokumentów. To jeszcze niejedyna kwestia, w której można decydować. Jednym z ważnych kryteriów wyboru jest podział na

  • faktoring bez regresu (faktor, czyli instytucja finansująca, ponosi pełne ryzyko w przypadku niewypłacalności dłużnika),

  • faktoring z regresem (jeśli okaże się, że dłużnik jest niewypłacalny i nie może opłacić swoich zobowiązań, firma faktoringowa zacznie dochodzić swoich roszczeń od faktoranta).

Tym samym przechodzimy do kolejnego argumentu, który sprawia, że warto zastanowić się nad skorzystaniem z tego typu usług. Jak widać, faktoring – przynajmniej w przypadku wyboru wariantu bez regresu – pozwala zminimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów. W takiej sytuacji faktorant nie musi obawiać się o to, że jego dłużnik nie opłaci faktur – windykacją w tym zakresie zajmie się nie kto inny jak faktor. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe, ponieważ w przypadku umowy z regresem, jeśli dłużnik nie wywiąże się ze swojej płatności, instytucja faktoringowa zgłosi się z roszczeniami do faktoranta.

Nie bez znaczenia jest również kolejna zaleta, czyli uniwersalność faktoringu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z takiej formy finansowania biznesu korzystały małe firmy rodzinne czy duże przedsiębiorstwa produkcyjne, przemysłowe, usługowe czy handlowe.